بیست و دومین نمایشگاه بین المللی ایران هلث

تاریخ شروع: يكشنبه 98/03/19 (06/09/2019) تاریخ پایان: چهارشنبه 98/03/22 (06/12/2019) نوع نمایشگاه: بین المللی نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و داروئی تهران در تاریخ 19 خرداد لغایت 22…